Hva er bakkeløp?

Bakkeløp, kjent som hill running i utlandet, er en løpssport hvor hele løpet foregår i motbakker. Som oftest er det bakker i ulendt terreng som brukes, men sporten må ikke av den grunn blandes med fjelløp, som er en helt annen sport. Bakkeløp kan også foregå i rene oppoverbakker på asfalt, men i Norge er det stort sett stier i skog og mark som benyttes. I USA derimot er bakkeløp stort og i byer som San Fransisco arrangeres det en rekke løp hvert år. Opphavet til bakkeløp er noe uklart, men man vet at dagens sport i stor grad bygger på løp fra Skottland rundt år 1050.

 

Det første bakkeløpet

Det første registrerte bakkeløpet fant sted på de skotske highlands. Kong Malcolm Canmore organisert et løp i Braemar en gang mellom 1040 og 1064. Løpet er forgjengeren til det kjente Braemar Gathering-løpet som har vært arrangert årlig siden 1870. Da kong Malcolm Canmore organiserte det første løpet var det for å finne nye måter å få brakt beskjeder mellom ulike byer og det militære. Kongen fryktet at man ikke kunne sende ut bud på hest, da de lett kunne bli oppdaget og tatt livet av. Løperne ble sendt ut over de skotske høyder og måtte på det meste bestige høyder som lå over 500 meter over havet.

 

Bakkeløp i nyere tid

Det var den skotske John Erskine, Earl of Mar, som i 1870 igjen blåste støv av den gamle sporten. Den gang var det ikke for å finne raske budbringere, men mer for å samle lokalbefolkningen og lage litt fest. Skottene har alltid vært glad i å måle krefter og Erskine fant det passende at man skulle basere en konkurranse på gamle skotske tradisjoner. De første årene Braemar Gathering ble organisert var det som en del av en stor fest hvor det ble målt krefter både i bakkeløp, bryting, sleggekast og andre tradisjonelle skotske sportsgrener. I et fellesskap av hyrder og landbruksarbeidere var konkurranse i fart og styrke interessant for tilskuere og det fungerte som en kilde til profesjonell stolthet for konkurrentene. En rask hyrde eller en sterk arbeider oppnådde respekt og ofte ble det kamp om hvem som fikk ansette de beste etter at konkurransen var over.

Fell Runners Association

Fell Runners Association ble grunnlagt i april 1970 for å organisere en arrangementskalender for amatørsporten. Fell Runners Association var den første organisasjonen av sin type og de fleste lignende organisasjonene har sitt opphav nettopp fra nettopp Fell Runners Association. I Storbritannia har bakkeløp gjennom mange tiår utviklet seg til på bli en respektert sport og i dag avholdes det en rekke løp, både for amatører og profesjonelle utøvere. I 2013 ble sporten offisielt tilknyttet det Britiske friidrettsforbundet. I tillegg til Braemar Gathering, anses Ben Nevis Race i Skottland og Snowdon Race i Wales for å være de viktigste løpene i Storbritannia. Hvert år samler de tre løpene løpere fra hele verden og det er ikke uvanlig at det er over 1000 deltakere til hvert løp.

 

Moderne bakkeløp deler mange egenskaper med langrennsløp og sporten overlapper mye med orientering. I bakkeløp er det dog mindre fokus på navigering og løypen er ofte lengre og går gjennom langt brattere terreng.

 

Bakkeløp i Norge

I Norge er bakkeløp en relativ ny sport og vi har så langt ingen profesjonelle løpere innen sporten, men det har ikke stoppet engasjementet for sporten. I dag regner man med at det arrangeres mer enn 80 bakkeløp i Norge og interessen er stigende. Nordmenn er glad i naturen og mange tusen av oss bruker fridagene våre på å vandre i utmark, så det er bare naturlig at vi også skal bruke den flotte naturen til trening og konkurranse.