Om Bokn

 

Bokn er en nydelig øykommune i Rogaland fylke. Kommunen ligger i det tradisjonelle distriktet av Haugaland. Kommunehuset og senter er i bygden Føresvik, som også er det eneste urbane området i Bokn kommune. Andre tettsteder i Bokn inkluderer Arsvågen, Trosnavåg og Loten. Det meste av Bokns areal er på de tre øyene Ognøya, Vestre Bokn og Austre Bokn. Alle tre øyene er knyttet sammen med en rekke mindre broer. Bokn er en av Norges minste kommuner og av Norges 426 kommuner er Bokn nummer 415 om man regner ut fra antall innbyggere. Ute i havgapet er det i dag ca. 855 fastboende, men de siste årene har kommunen faktisk opplevd en økning i antall innbyggere og mange fra kommunene rundt har satt opp fritidsbolig i kommunen.

Kommunenavn

Det noe spesiell kommunenavnet stammer fra gammelnorsk og ble frem til 1849 stavet “Bukken”, men navnet ble endret da kommunen ble skilt ut fra den større kommunen Skudenes samme år. Etter skille tok kommunen navnet fra de to største øyene Austre Bokn og Vestre Bokn. Siden skille i 1849 har ikke Bokns kommunegrenser endret seg.

 

Kommunevåpen

Våpenskjoldet til kommunen er fra moderne tid og ble ikke tildelt kommunen før i august 1986. Våpenskjoldet er satt på en blå bakgrunn med seks sirkler i hvit, som sammen former en trekant. Den blå bakgrunnen representerer sjøen og de seks sirklene representerer sølvmynter, som symboliserer rikdommen innbyggerne har fått fra sjøen som har livnært de fleste innbyggerne her ute i flere hundre år.

 

Geografi

Øykommunen Bokn ligger på nordsiden av Boknafjorden, på sørsiden av Karmsundet. I vest finner man øyen Karmøy og til vest er fastlandet og Tysvær. Kvitsøy kommune, en annen liten øykommune, ligger sør for Bokn og øykommune Rennesøy ligger like sørøst for Bokn. Alle de tre øyene Ognøya, Austre Bokn og Vestre Bokn er bebodd, men kommunen består også av en rekke mindre øyer som verken har veiforbindelse eller bosetting. De mindre øyene var bebodd så sent som på 1880-tallet. De tre hovedøyene er meget robuste og de inneholder en rekke innsjøer og flott bjørkeskog. Kommunens høyeste punkt er Boknafjellet som ligger på vestre Bokn og strekker seg 297 meter over havet.

 

Transport

Bokn har flere broforbindelser og man kan lett ferdes mellom østre og vestre Bokn, samt
Tysvær kommune på fastlandet. Alle broene er en del av den europeiske ruten E39 og de er en del av kystvegen mellom byene Stavanger og Bergen. Her er også fergeforbindelse sørover over Boknafjorden til Rennesøy, som er forbundet videre med vei til Stavanger. Den planlagte undersjøiske tunnelen Rogfast vil koble begge sider av Boknafjorden fra Stavanger til Bokn sammen. Tunnelen er påbegynt og er forventet å stå ferdig i 2023.

Økonomi og arbeidsmarked

Bortsett fra fabrikken Bokn Plast som produserer ulike tanker laget av glassfiberforsterket plast, er det ingen industri på øyene annet enn noe oppdrett. Folk har tradisjonelt levd av fiske og oppdrett, men de senerer årene har flere innbyggere også funnet arbeid i petroleumsindustrien i Nordsjøen. Fremtiden til kommunen antar man dog at er å finne innen turisme.

 

Haugaland

Haugaland, eller Haugalandet som man ofte hører de lokale kalle det, er et tradisjonelt distrikt som ligger på vestkysten av Norge. Haugaland er en av de 15 tradisjonelle distriktene som i dag utgjør Vestlandet. Geografisk er Haugaland en halvøy mellom Bømlafjorden i Hordaland og Boknafjorden i Rogaland fylke. Administrativt spenner Haugaland mer enn halvøya og både Sveio kommune i Hordaland fylke og kommunene Haugesund, Karmøy, Utsira, Tysvær, Bokn, Vindafjord i Rogaland og Etne kommune i Hordaland er en del av Haugaland. Haugalands regionale sentrum er i byen Haugesund. Andre byer i Haugaland inkluderer Kopervik, Skudeneshavn og Åkrehamn. Tall fra 2015 viser at det er ca 99.293 innbyggere i Haugaland.